CNG u Bugarskoj

CNG u Bugarskoj

Od decembra 2011. godine, u Bugarskoj se vozi 61.623 vozila koja koriste prirodni gas kao pogonsko gorivo. Flotu gasnih vozila čini 61.500 automobila, 105 autobusa i određeni broj kamiona, što tu flotu čini drugom po brojnosti u Evropi, odmah iza Italije.

Autobusi koji koriste prirodni gas (CNG) voze isključivo gradske i prigradske linije i raspoređeni su po sledećim gradovima:

  • Sofija – glavni grad Bugarske ima flotu od 10 metanski autobusa, proizvedenih od strane češke kompanije „Tedom“, kao i još 33 autobusa koji su konvertovani i imaju instaliran dual-fuel sistem (CNG i dizel);
  • Burgas – 12 autobusa koje pokreće metan;
  • Varna – 10 autobusa Češkog proizvođača „Tedom“ koji su operativni;
  • Smolian – 10 autobusa koje pokreće metan koji su operativni na gradskim i prigradskim linijama;
  • Plovdiv – 30 autobusa koje pokreće metan, proizvedenih od strane italijanske kompanije „Iveco“.

Flota automobila koje pokreće metan uglavnom je u vlasništvu taxi udruženja. Prema tvrdnjama „eksperata“, struktura vlasništva flote gasnih vozila u Bugarskoj je sledeća:

  • 75% je u valsništvu taxi kompanija;
  • 24% je u privatnom vlasništvu;
  • oko 1% čine vozila koja su u vlasništvu raznih kompanija;

Trenutno je situacija takva da firme nemaju mnogo interesa da obnove svoje flote sa vozilima na gas, kako zbog negativnih posledica koje je izazvala svetska ekonomska kriza, tako i zbog njenog uticaja na mogućnost širenja i razvoja kompanija.

Najveći interes za vozila koja pokreće metan imaju kompanije koje se bave distribucijom  po većim gradovima, zbog razvijene infrastrukture i razgranate mreže gasnih stanica.

Ogroman deo vozila koja pokreće metan – oko 95% – čine vozila u koja je naknadno ugrađen metanski sistem. Razlog zbog koga postoji samo mali procenat vozila sa fabrički ugrađenim metanskim sistemom je taj što se samo određen broj takvih vozila uvozi i distribuira od strane velikih auto uvoznika u Bugarskoj.

CNG u Bugarskoj: INFRASTRUKTURA – GASNE STANICE

cng pumpe u bugarskoj

Do kraja 2011. godine, u Bugarskoj su postojale 102 CNG stanice, koje su relativno ravnomerno raspoređene po celoj teritoriji Bugarske, izuzev planinskih područja i juga zemlje, kao što se može videti na mapi.

Velika većina gasnih stanica smeštena je u gradovima, gde postoji razvijena mreža distribucije metana. Stanice se uglavnom mogu naći u Sofiji (23 stanice), Plovdivu (12 stanica), Burgasu i Staroj Zagori (po 5 stanica u oba mesta), kao i u mestima Varga i Veliko Tarnovo (po 4 stanice). 2012. godine je broj stanica bio duplo veći nego 2007. Između 2008. i 2012. godine, broj stanica se godišnje povećavao za 10%.

Juna meseca 2012. Bugarska je uvela akcizu na metan u iznosu od 0.87evra po galonu. Za sada nema naznaka da će Bugarska Vlada ili lokalne vlasti u Bugarskoj promovisati upotrebu prirodnog gasa u transportne svrhe.

Bugarska asocijacija gasnih vozila je glavna institucija u Bugarskoj koja predviđa razvoj gasnih vozila u ovoj zemlji, i u poslednje 3 – 4 godine je skoro u potpunosti stopirala svoje aktivnosti.

Naša redakcija je mišljenja da bi Vlada republike Srbije takođe trebala da razmišlja o investiranju u sektor prirodnog gasa i konvertovanju vozila na ovaj vid goriva, kako bi se uštedeo novac i smanjio efekat staklene bašte.

izvor: NGVA Europe