ERC – 20 uspešnih godina

ERC – 20 uspešnih godina

Vozači koji kao pogonsko gorivo koriste TNG, znaju da su ERC aditivi pouzdan partner u zaštiti ventila. Proizvođači automobila poput KIA-e i Hyundai-a koriste ERC aditive da bi obezbedili sveobuhvatnu garanciju na TNG verzije svojih vozila u trajanju od 5 do 7 godina. Na 20-oj godišnjici ove kompanije, 01. apila, gosti koji su pozvani u Buchholz u Donjoj Saksoniji, imali su priliku da vide da ERC znači mnogo više od aditiva za TNG.

Generalni Direktor Dipl.ing. Thomas Reynolds, osvrnuo se na istoriju ove ne mnogo velike kompanije, koja je vođena na najbolji način u duhu bogate hanzeatske tradicije. Bilans stanja govori sam za sebe. Broj zaposlenih se sa 17 povećao na 105 u 2013. godini. Samo tokom prve godine poslovanja, obrt je bio oko 3,6 miliona evra, dok je do 2012. godine ova kompanija dostigla godišnji obrt od 27 miliona evra. Danas ERC poseduje i ćerke firme u Češkoj, Poljskoj i Indiji i očekuje dalji rast.

Promet nije na ovom nivou samo zahvaljujući aditivima za TNG, tu su i aditivi za optimizaciju i redukciju emisije štetnih gasova kod korišćenja fosilnih ali i biogenih goriva, sagorevači za tečna i gasovita goriva, kao i denitrifikacija biljaka zasnovana na kataličkim i ne-kataličkim procesima. Ukratko, kada god nešto sagoreva ili se proizvodi toplotna energija, bez obzira da li se to dešava kod kuće (u bojleru na primer), ili u toplani koja spaljuje otpad, ERC aditivi i spaljivači su tu da ceo proces protekne što je bezbednije moguće i da prirodna okolina pretrpi najmanju moguću štetu.

Očigledno je da se ovako stečeno znanje može upotrebiti u zaštiti ventila vozila koja koriste TNG. Od samog početka je proizvedeno nekoliko automobilskih aditiva, koji danas stoje na rafovima rame uz rame sa proizvodima najrespektabilnijih svetskih kompanijam iz oblasti auto-industrije. „Sve što smo proizveli, rezultat je naše inovativnosti“ – istakao je g-din Reynolds.

Inovacije su prisutne i u TNG sektoru. Specijalisti za aditive iz Buchholz-a istražuju nove mogućnosti i to već duže vreme. Aditivi i za direktno ubrizgavanje i za karburatorske motore, kako za benzin tako iza gas, koji ubrizgavaju gas u tečnoj fazi pri pritisku od 250 bara, svi oni se podjednako i temeljno ispituju kao i supstance koje čiste benzinske dizne. Trenutno rade na rešavanju nekih odranije poznatih problema za dizel motore, koji koriste oba goriva (dizel i TNG). U svakom slučaju, jedno je sigurno: Kada god ERC izbaci neki novi proizvod na tržište, znamo da je prošao mnoga zahtevna testiranja i da zadovoljava sve potrebne standarde. To isto važi i za TNG aditive. „Mi to dugujemo našoj reputaciji“ – rekla je Veronika Wanot, šef odeljenja za motorna vozila i razvoj TNG aditiva.

(izvor: časopis „Time for gas“ VII – VIII 2013.)