Okrepljujući dah dizela

Okrepljujući dah dizela

Dizel danas predstavlja najveću nadu za tržište TNG-om. Ugradnja gasa na vozila koja pokreće dizel – prema mišljenju industrijskih eksperata – predstavlja moguć podsticaj za dalji rast i razvoj tehnologije TNG-a. Neki čak pominju i preokret situacije! Do skoro je benzin bio jedina vrsta goriva koja je imala svog „alternativnog parnjaka“. Danas, razvoj tehnologije omogućava ugradnju auto gas sistema u vozila koja pokreće dizel, što znatno utiče na povećanje opsega korisnika ovog jeftinog alternativnog energenta. Iako auto gasni sektor pokriva skoro ¾ TNG tržišta Poljske, tržište polako, ali sigurno, tone. Nadu vraća popularizacija upotrebe bi-fuel pogona, na gas-dizel, što će doprineti povećanju potražnje za ovim energentom i samom razvoju gasne industrije, ističe g-din Henry Rewers iz kompanije Car-Gas.

Kamioni i autobusi koje pokreće TNG su „ukusan zalogaj“ za industriju, jer vozila ovog tipa predstavljaju veće potrošače nego putnička vozila. Zato nije ni čudno što sve više kompanija najavljuje auto gasne sisteme koji će biti namenjeni dizel agregatima. Ova mogućnost konverzije je vrlo interesantna vlasnicima i vozačima velikih flota vozila. Da bi oni uvideli sve mogućnosti koje ovi auto gas sistemi pružaju, Przemyslaw Podgorski iz kompanije Uni-mot Gas preporučuje da se otkriju sve prednosti korišćenja gas-dizela, uključujući pre svega uštedu koja se ostvaruje u transportu i smanjenje operacionalnih troškova. Takođe treba pomenuti i ekološki aspekt. Mešavina TNG-a sa dizelom znatno poboljšava ekološke performanse i redukuje emisiju štetnih materija, uključujući okside azota (u nekim slučajevima i do 85%). Nema sumnje da će vozila sa ovakvom instalacijom (gorivo + TNG) značajno redukovati emisiju onih gasova koji su karakteristični za dizel agregate, a naročito čestice koje ovakvi agregati izbacuju.

dizel na gas

Iako vlasnici flota sa velikim nepoverenjem pristupaju ovoj vrsti tehniologije, prošle godine je primećen porast interesovanja proizvođača auto gasne opreme za proizvodnju instalacija za dizel vozila. Relativno skoro, kompanija Auto-Gaz Centrum obeležila je plasman svoje kompjuterske jedinice Zenit Pro namenjene dizel agregatima. Ovaj proizvod je „automatski“ osvojio vrlo pozitivne kritike na tržištu, koje su kasnije potvrđene i nagradama koje je dobio od strane vodećih kompanija u odlasti logistike i transportne industrije (uključujući i nagradu za inovacije u proizvodnji INPRO 2013.)

ac stag dizel

Ideju da se koristi dve vrste goriva (gorivo + TNG) prihvata sve veći broj kompanija, medju kojima je i kompanija AC, koja je odlično postavljena na Varšavskoj berzi. Ovaj proizvodjač auto gasnih sisetema proizvodi instalacije za sve vrste vozila, posebno je razvio kompjutersku jedinicu namenjenu dizel agregatima. Pre nego što su je izbacili na tržište, sproveli su obimno i dugometražno testiranje. „Stag Diesel“ kontroler (komp. jedinica) ugradjen je u Toyotu Hilux, koja je, da bi se potvrdila ispravnost jedinice i neometan rad, prešla preko 100.000 kilometara. Kompanija AC je istakla da je ovaj njihov kontroler posebno namenjen vozilima koji godišnje ostvaruju velike kilometraže.

Sa druge strane, kompanija Car-Gas nudi inovativni sekvencionalni sistem ubrizgavanja gasa za vozila koja koriste dizel kao pogonsko gorivo pod nazivom Solaris Diesel. Prema njihovim tvrdnjama, upotreba TNG-a kod dizel motora smanjuje izdatke za gorivo u visini od 10%. Slične instalacije nude i kompanije Prins ili EuroGasService kompanije.

lpgtech dizel

Međutim, tržište TNG-om nije posvećeno samo dizel vozilima. Proizvođači se međusobno bore za nova tržišta i za razvoj novih tehnoloških rešenja. Vredi pomenuti da je kompanija LPGTECH dobila dozvolu za svoje proizvode i izbacila injektore Dragon Tech i Dragon Tech BF (namenjene vozilima sa boljim performansama), kao i nove kontrolere Tech OBD, pokrenula je razvojno istraživački centar i laboratoriju i započela proizvodnju termoplastičnih creva. Sa druge strane, kompanija Czakram je ušla u završnu fazu pregovora sa proizvođačima automobila, kako bi fabrički ugrađivala auto gas sisteme u nova vozila. Promena odnosa proizvođača automobila prema auto gasu može da bude podjednako važan korak napred za industriju kao i upotreba dual-feul tehnologije, odnosno upotreba gasa i dizela. To bi takođe doprinelo pozitivnu promenu iz perspektive potencijalnih korisnika auto gasa. Stereotipi o TNG-u kao alternativi isključivo namenjenoj benzinu srećom nestaju. Verovatno je tome doprinela i učestala kontrola kvaliteta gasa  koja se godinama unazad sprovodi. Kontrola koju je sproveo Komercijalni Inspektorat pokazuje da je samo na 2% gasnih stanica gasa lošijeg kvaliteta i ne zadovoljava standardne koje zakon propisuje (11 slučajeva od 496 kontrolisanih objekata). Ovaj rezultat je znatno bolji od onih koje su pokazale kontrole objekata koji toče dizel ili benzin.