Revolucija u transportu gasa: Novi X – STORE

Revolucija u transportu gasa: Novi X – STORE

Kompanija Xperion Energy & Enviroment predstavlja novi  X – STORE gasni rezervoar velike zapremine –  cisterna za transport gasa sa najvećom zapreminom na svetu.

Xperion osnažuje svoja tehnološka rešenja, kao i poziciju na tržištu, predstavljajući novi optimizirani gasni rezervoar (cisternu). Ovaj rezervoar velike zapremine izrađen je u kooperaciji sa kompanijom Wystrach GmbH, vodećom evropskom kompanijom koja se bavi prevozom gasa. Rezervoar je idealno podešen za siguran i efikasan transport komprimovanog gasa kao što je prirodni gas ili vodonik. Ovaj kvantni skok u kapacitetu gasnih rezervoara razvijen je zahvaljujući podacima dobijenim iz istraživanja rezervoara koji su već u upotrebi.

XperionX-Storefromweb

Novi transportni sistem se zasniva na ultra-lakom karbonskom cilindru sa kapacitetom od 450 litara vode. Kombinovan sa optimalnim dizajnom, omogućava transport značajno veće zapremine gasa. Rezultat je najefikasniji transportni sistem na svetu!

x-store-cylinder2

Rezervoar dužine 40 stopa (12.192 m), deo nove serije velike zapremine, nudi kapacitet od približno 48.000 litara. Pored ovog modela od 40 stopa, postoje rezervoari dužine od 10 do čak 53 stope, koje nude svojim klijentima maksimalnu mogućnost izbora i fleksibilnosti, kada je transport gasa u pitanju. Ključna prednost ovog sistema je to da ga je moguće koristiti na standardnim šasijama kamionskih prikolica, eliminišući rizik od dodatnih troškova zbog prepravke ili drugih alternativnih rešenja.

Veća zapremina vodi ka značajnom smanjenju operativnih troškova po kamionu. Ovo smanjuje broj cisterni koje su potrebne, kao i broj putovanja, što dovodi do smanjenja troškova. Otuda Xperion svojim klijentima na rastućem tržištu gasa obezbeđuje najviši stepen efikasnosti sa svakim putovanjem.

Kompanija Xperion Energy & Enviroment GmbH, član AVANCO Grupe, vodeći je proizvođač cilindara visokog pritiska Tipa 4, sa sedištem u Kassel-u, Nemačka. Obezbeđujući “pero laka” rešenja za automobile, kamione i transport gasa, svrstavaju se u svetskog lidera u proizvodnji kompozitnih rezervoara. Pored visokokvalitetnih rezervoara, njihov portfolio je upotpunjen sa dodatnim komponentama kao što su pogonska vratila i gurtne.

x-store-cylinder