Efekat staklene bašte

Efekat staklene bašte

U 2011. godini, emisija štetnih gasova je bila manja nego što se to očekivalo. Emisija se smanjila za 3.3% na teritoriji EU, vraćajući izveštaje o štetnosti emisija izduvnih gasova u daleku 1990. godinu. Ovo smanjenje je treće po veličini u tom periodu, sudeći prema zvaničnim podacima koje je objavila EEA (European Environment Agency – Agencija za životnu sredinu, prim.prev.) i koje je EU podnela UNFCCC (Konvencija UN o klimatskim promenama, prim.prev.).

Prema službenoj evidenciji EU emisija gasova koji stvaraju efekat staklene bašte  u EU je bio 18.4% niži od nivoa koji je zabeležen 1990. godine. Ako se uzme u obzir međunarodni aviotransport, zajedno sa klimatskim promenama i potrošnjom energije, emisija gasova koji stvaraju efekat staklene bašte u EU je opao za 17% od 1990.

Jacqueline McGlade, Generalni Direktor EEA izjavila je: „Smanjenje emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte je dobra vest, ali je tome dosta doprinela topla zima. Pored toga EU napreduje u pravcu zacrtanih ciljeva koje je sebi postavila, kada je u pitanju smanjenje emisije štetnih gasova. U jednom trenutku je skočila potrošnja ugljenikom bogatih goriva, dok su proizvodnja hidroenergije i potrošnja gasa opale. Ako EU želi da ostvari zacrtane ciljeve i izvrši tranziciju prema društvu sa niskim nivo-om ugljenika, treba da podrži investicije u tehnologiju i inovacije.”

Smanjenje emisije štetnih gasova u 2011. godini, uglavnom je posledica blaže zime, u poređenju sa 2010. godinom, što je uzorkovalo i smanjenje potrebe za grejanjem. Zvanični izveštaji govore da se emisija smanjila za 3.3% dok je BDP porastao za 1.6%.

Redukcija emisija je veća nego što su objavljenje procene EEA, zato što je obim ukupne potrošnje postao poznat tek nakon završetka grejne sezone i dostupnosti svih podataka koji se tiču energetske potrošnje. Najveće redukcije su napravila domaćinstva, ali i privreda.

Skoro 2 trećine redukcije emisija štetnih gasova ostvarile su UK (Ujedinjeno kraljevstvo), Francuska i Nemačka, dok su najveći porast emisija imale Rumunija, Bugarska i Španija.

Upotreba fosilnih goriva u EU se smanjila za 5%, međutim, povećala se prosečna vrednost ugljenika potrošenog fosilnog goriva, kao i potrošnja čvrstog goriva, na prvom mestu drvenog i kamenog uglja, koja je porasla za 2% između 2010. i 2011. godine.

Potrošnja tečnih goriva se smanjila za 4%, potrošnja prirodnog gasa je opala skoro 11%, dok je potrošnja biomase porasla za manje od 1% u 27 zemalja EU tokom 2011. godine.

Potrošnja energije iz obnovljivih izvora doživela je najveći pad unazad 21 godinu izraženu u procentima, uglavnom zahvaljujući padu proizvodnje hidroenergije, dok su solarna energija i energija vetra nastavile stabilan rast tokom 2011. godine.

Prema podacima Eurostat-a (Statistički zavod EU, prim.prev.), udeo nuklearne energije u proizvodnji elektriciteta takodje je opala, uglavnom zbog zatvaranja nuklearnih postrojenja u Nemačkoj.

Emisije štetnih gasova koje proizvodi drumski transport takođe opadaju, četvrtu godinu uzastopce, dok se emisije međunarodnog aviotransporta i prevoza povećava.

Zvanični podaci EU o ukupnoj emisiji štetnih gasova overeni UNFCCC-om dostupni su samo do 2011. godine, međutim, drugi podaci EU daju drugačiju sliku o emisionim promenama u 2012. godini.

Potvrđene emisije u sektorima koje pokriva EU ETS ( EU Emisions Trading System – Sistem za razmenu podataka o emisiji, prim.prev.), a koje pokrivaju oko 40% svih emisija u EU, smanjene su za oko 2% izmedju 2011. i 2012..

Prve procene koje je objavio Eurostat, koje su zasnovane na mesečnim statističkim izveštajima o emisiji ugljen-dioksida dobijenog sagorevanjem fosilnih goriva (koji pokrivaju oko 80% ukupne emisije EU), takođe ukazuju na pad tih vrednosti  za 2.1% između 2011 i 2012.

Početkom jeseni (2013.) EEA će objaviti očekivane vrednosti emisija za 2012. godinu. Ovaj izveštaj pokriva sve emisije, svih gasova, vodećih sektora koje kontroliše UNFCCC, i on će biti iskorišćen za procenu stepena ostvarenja ciljeva kada je reč o emisiji štetnih gasova.

Zvanični Inventar gasova koji utiču na stvaranje efekata staklene bašte za 2012. godinu će postati dostupan javnosti krajem maja 2014. i biće zvanično podnet UNFCCC od strane EU. Kao i proteklih godina, to će biti kompilacija  koju je sastavila EEA na zahtev EK (Evropska komisija) u tesnoj saradnji ostvarjenoj između država članica, Centra EEA za vazdušno zagađenje i smanjenje klimatskih promena (ETC/ACM), Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije (JRC), Eurostat-a i Generalnog direktorata za klimatsku akciju (DG CLIMA).

(izvor: www.eea.europa.eu)