MAN 51/60 DF dual fuel agregat – najbolje od oba „sveta“

MAN 51/60 DF dual fuel agregat – najbolje od oba „sveta“

MAN-ov 51/60 DF agregat je dual-fuel motor koji konvertuje energiju dobijenu iz tečnog goriva (dizel) ili iz prirodnog gasa u električnu energiju i to vrlo efikasno i sa niskom emisijom štetnih gasova. Sposobnost da bez ikakvih smetnji prebaci rad sa gasa na dizel omogućuje višestruke mogućnosti sa više mogućih goriva. Agregat isporučuje maksimalnu izlaznu snagu kombinovanu sa maksimalnom fleksibilnošću i pouzdanošću.

Ovaj agregat je smešten u čvrstom monoblok ramu izlivenom iz jednog dela. Debeli zidovi cilindričnih čaura ovog MAN-ovog Diesel & Turbo agregata čine ga veoma otpornim na deformacije. Unapređena geometrija komore za sagorevanje optimizuje sagorevanje, kako gasa tako i dizela/HFO-a.

Olakšano kućište kormila omogućava brzu demontažu radi remonta i servisa dizni za ubrizgavanje, bez obzira da li agregat radi na gas ili dizel/HFO. Tokom rada na tečna goriva, ubrizgavanje pod visokim pritiskom sa unapređenom atomizacijom, omogućava dobro sagorevanje goriva sa najnižim, ali ipak prihvatljivim, svojstvima HFO. Tokom rada na gas, gorivo se ubrizgava putem „common rail injection“ sistema.

Konstantan pritisak turbo-punjivog sistema poluga MAN Diesel & Turbo TCA serije obezbeđuje se turbo-punjačima sa dugačkim ležajevima. Takođe, ovaj agregat je opremljen sa „SaCoS-DF“ bezbednosnim i kontrolnim sistemom koji garantuje besprekoran rad kako na dizel tako i na gas, sa optimalnim opsegom između sabijanja i ne paljenja, kada je gasni režim rada u toku.

Kao i kod svih drugih MAN Diesel & Turbo agregata, emisije NOx kod modela 51/60DF ispunjava zahteve iz 2007/2008 koje je postavila Svetska Banka. U gasnom režimu, emisije su znatno niže nego što je to propisano od strane Svetske banke. Da bi se pridržavali striktnih ograničenja za emisije NOx, u ponudi je SCR (Selective Catalytic Reduction technology – selektivna katalitička redukcija – prim.prev.) za ovaj tip motora.