Francusko tržište vozila na TNG traži političku podršku

Francusko tržište vozila na TNG traži političku podršku

Unazad nekoliko godina, Francusko tržište vozila koja koriste TNG označeno je od strane stručnjaka kao tržište visokog potencijala, međutim trenutni trendovi se bore da dokažu te prognoze bez obzira na neke olakšavajuće ekonomske uslove. Vozila koja pokreće TNG su oslobođena plaćanja energetskog poreza, a i unazad nekoliko godina, cena dizela je dostigla rekordno visoku cenu, što je prouzrokovalo određene posledice budući da Francuska ima najveći broj vozila u Evropi koja pokreću dizel agregati.

Deo tržišta vozila koja koriste TNG u kategoriji lakih i polu-teretnih privrednih vozila, trenutno stagnira iz strukturalnih razloga: operacionalni troškovi kao i troškovi investiranja u uvođenje TNG sistema u vozilo previše su visoki u odnosu na očekivani broj vozila. Trenutna ponuda TNG-a za privatna vozila jako je mala. Posledično, Francuska se suočava sa problemom „kokoške i jajeta“. Ono što Francuskoj treba jeste novi inovativni program koji bi stimulisao stagnirajuće tržište TNG sistema; Italija i mnoge druge Evropske države su u tome uspele, implementirajući slične razvojne strategije.

Tržište TNG vozila u Francuskoj odnedavno je ušlo u novu eru sa dolaskom prvog uporednog testa za teretna vozila koja koriste TNG. Razvoj ovog dela tržišta je pokrenuto potrebom da se smanji potrošnja, nivo buke i stepen zagađenja, kao i stvaranje naprednijih poreskih stopa.

Upotreba TNG-a, koje je trenutno vrlo aktuelna tema u Francuskoj, poklapa se sa argumentima društava za zaštitu životne sredine, koje govore u prilog korišćenju TNG-a. Sve više kompanija prepoznaje mogućnosti koje upotreba TNG-a pruža, počevši od povećanja konkurentnosti smanjivanjem cene transporta, naročito zato što se i dalje oseća uticaj loše ekonomske situacije nastale krizom zapadnih ekonomija.

Francuska sve više povećava flotu svojih dizel agregata, prouzrokujući disbalans izmedju zahteva da se smanji upotreba naftnih derivata i rastuće cene dizela u poređenju sa cenom benzina. Kada se ovom trendu dodaju i određene političke odluke da se izvrši rebalans poreskog sistema koji je godinama unazad bio blagonaklon prema dizelu, može se očekivati kraj dominacije dizel agregata, dajući šansu agregatima koja koriste TNG kao i metan i tečni metan.

Politička podrška je presudna kada je u pitanju tržište vozila na TNG, jer inače, bez političke podrške, izvesno je da će se suočiti sa istim ekonomskim poteškoćama i ograničenjima kao i tržište vozila koja pokreće metan.

Predstojeća debata o „Energetskoj tranziciji“ kao i rastući trošak za energente koji će se početkom 2014. godine naći pred Parlamentom, idealne su prilike da se dokaže da je TNG najisplativija alternativa dizelu ili benzinu, koja će državi omogućiti da:

  • Smanji nivo emisionih gasova na potreban nivo
  • Sačuva novac svojih građana
  • Poboljša kvalitet vazduha u urbanim sredinama

Čini se da u vladajućim krugovima Francuske postoji interes za korišćenje ovog energenta, samo se nadamo da će on preovladati i da će dovesti do konkretne političke akcije!

(izvor: Bluecorridor.org)