Ugradnja gasa u Srbiji

U Srbiji je sve veći broj vozila konvertovanih na gas. Najviše je onih sa ugrađenim plinom, a od skoro je povećano interesovanje i za metanom. Još 80-ih godina postojali su uređaji za konvertovanje vozila na plin. Kako su potrebe za štednjom bile sve veće tako je i razvoj gasnih uređaja postajao sve brži....