Madridske vlasti se sve više oslanjaju na vozila koja pokreće prirodni gas

Madridske vlasti se sve više oslanjaju na vozila koja pokreće prirodni gas

Gradske službe španske prestonice Madrida pravi su pioniri kada je reč o formiranju flota gradskih službi sačinjenih od vozila koja pokreće gas. Neverovatan broj od 790 autobusa, 468 kamiona za sakupljanje otpada i 18 dizalica koje pokreće CNG su od Madrida napravili globalnog šampiona u kategoriji upotrebe teških vozila na gas.

Na sve to, Gradsko Veće Madrida je naglasilo da će u budućnosti broj ovakvih vozila zauzimati veći udeo u voznom parku.

Kompanija koja upravlja sakupljanjem smeća, “Fomento de Construcciones y Contratas” (FCC), je još 1993. godine počela da uvodi ovakva vozila. Uz pomoć podrške koju su dobili od španskih vlasti, ovakav razvoj situacije je rezultat saradnje između FCC-a, kompanije Gas Natural Fenosa, koja je ujedno i najveći distributer gasa u Španiji, i proizvođača kamiona kompanije “Iveco”. Danas u svojoj floti imaju 468 kamiona koje pokreće CNG.

madrid cng

Veliki deo javnog prevoza koristi metan

Kompanija koja pokriva javni prevoz u Madridu se zove Empresa Municipal de Transportes (EMT). EMT sa svojih 216 linija godišnje preveze oko 427 miliona putnika. Među 2000 vozila koliko čini njihovu flotu, trenutno ima 790 koje pokreće CNG. Od 2005 do 2014. godine, broj EMT-ovih vozila koja pokreće gas bezmalo se upetostručio: sa 165 na 791 vozilo. Na sve to, a u skladu sa ambicijama madridskih vlasti, EMT je odlučio da nastavi sa proširenjem svoje flote vozila koja koriste gas, a koja trenutno čini oko 40% ukupnog broja vozila. Pored pomenutih autobusa, flota ima i 23 hibridna vozila koja kruže ulicama Madrida, a koja se pokreću na CNG i na struju. Trenutno jedinstveni u Evropi, ove autobuse proizvode dva španska proizvođača u skladu sa zahtevima EMT-a, i 13 od ova 23 autobusa imaju priključne jedinice koje im obezbeđuju rad na električnu energiju u trajanju od 45 minuta, što je vrlo korisno kada voze kroz centar Madrida.

Pored toga, EMT ima tri dual-fuel autobusa. U projektu koji je razvijen 2013. godine, kooperacijom nekoliko kompanija, konvertovani su konvencionalni autobusi na dual-fuel tehnologiju, i njih pokreće dizel i CNG. Ovi konvertovani autobusi su u mogućnosti da koriste oba goriva simultano, s tim da porcenat učešća CNG-a u toj smeši dostiže do 50%, što dodatno doprinosi smanjenju operacionalnih troškova ali i smanjenju emisije štetnih gasova!

emt dual fuel

Prirodni gas kao gorivo u urbanim sredinama

Zajednice širom sveta sve više postaju svesne osnovnih prednosti koje donosi upotreba prirodnog gasa kao preko neophodne alternative konvencionalnim gorivima, jer smanjuje gasove koji stvaraju efekat staklene bašte, štetne emisije, i značajno poboljšava kvalitet vazduha. Vozila koja pokreće gas imaju jedinstveno nizak nivo emisije toksičnih i kancerogenih substanci, skoro i da nemaju emisiju čestica i reaktivnog vodonika, kao i maksimalno smanjenu emisiju NOx-a, a naročito NO2.

Pored toga, smanjen nivo buke u odnosu na dizel agregate, čini gas idealnim pogonskim gorivom za transport u urbanim sredinama. Metan kao gorivo takođe doprinosi smanjenju nivoa ugljenika u gradovima, zahvaljujući sve većoj upotrebi vozila koja pokreće bio-metan, uključujući i vozila u gradskom prevozu, pre svega autobusi, ali i kamioni za skupljanje otpada, ili druge vrste komercionalnih ili vozila u javnom transportu.

izvor: Madrid City Council, FCC, Case Study:

CNG trucks in urban garbage collection, EMT Madrid, GASNAM, NGVA Europe