Zašto voziti na autogas (TNG)?

Zašto voziti na autogas (TNG)?

Zašto voziti na autogas(TNG)?
Autogas ili TNG (LPG) je najzastupljenije alternativno gorivo današnjice. Vožnja na TNG je bezbedna, jednostavna i u mnogim zemljama sveta značajno isplativija nego kada bi se vozilo na diesel ili na benzin. Takodje, TNG emituje značajno manje količine ugljen-dioksida (CO2) kao i azot-oksida (NOx).

Smanjenje emisije CO2
U okviru hemijske strukture TNG-a postoji Vodonik: Odnos Ugljenika je znatno niži nego kod drugih ugljovodoničnih goriva. To znači da TNG emituje znatno manju količinu CO2 nego druga ugljovodonična goriva tokom sagorevanja.
Vožnja na TNG vodi do smanjenja emisije CO2 u visini od 10 do 12%. Do ovog se došlo merenjima na vozilima sa identičnim agregatima koja pokreću benzin i TNG.
Novi tipovi motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se pokreću uz pomoć svećica se danas sve više prave kao hibridni ili poluhibridni sitemi. Takvi sistemi će prihvatiti TNG što će u budućnosti dovesti do redukcije emisije CO2.
Takodje, tokom sagorevanja TNG-a, skoro uopšte ne dolazi do stvaranja čađi – zagađivača koji je drugi po redu od onih koji su najviše doprineli promeni klimatskih uslova na svetu.

Poboljšanje kvaliteta vazduha
Vozila koja kao pogonsko gorivo koriste autogas proizvode 96% manje azotoksida (NOx) od vozila koja pokreće dizel a 68% manje nego vozila koja pokreće benzin.
Vozila na autogas emituju čak 120 puta manje čestica nego vozila koja pokreću dizel agregati!
Takodje, nizak nivo sumpora u TNG-u doprinosi smanjenju nivoa emisija sumpordioksida u vazduhu.

Sigurnost
Autogas odnosno TNG je bezbedno alternativno gorivo koje nije toksično, nije korozivno (nagrizajuće) i nije rastvorljivo u vodi. Punjenje autogasa je podjednako bezbedno koliko i punjenje dizela ili benzina. Širom celog sveta, svi tipovi vozila počevši od automobila, preko kamiona, školskih autobusa, policijskih vozila do vozila javnog prevoza, bezbedno koriste autogas.

TNG se smatra podjednako bezbednim gorivom kao i sva ostala konvencionalna goriva. Koristi se za pokretanje motora već skro 100 godina, i ispunjava iste bezbednosne standarde kao i sva ostala konvencionalna goriva.

Za paljenje autogasa je potrebna mnogo veća temoperatura nego što je to kod benzina ili dizela. U poredjenju sa fosilnim gorivima, nivo zapaljiosti gasa je na najnižem nivou. Ukoliko se desi da se izlije, on ne stvara bare i lokve, već isparava i meša se sa vazduhom. A pošto se toči kao gas, ne može se uneti kao benzin, dizel ili alkoholno gorivo.

Suštinski, TNG je u svom prirodnom stanju gas bez boje i mirisa. Neprijatan miris koji osećate, koji povezujete sa propanom se dodaje iz bezbednosnih razloga, da bi se detektovao u slučaju curenja.
Rezervoari za autogas su 20 puta otporniji na bušenje od benzinskih rezervoara, a takodje mogu da podnesu daleko veći pritisak nego obični rezervoari za gorivo.

Autogas je netoksično, nekancerogeno i nekorozivno gorivo. Ono ne nosi nikakav rizik od zagadjenja prema površinskim i podzemnim vodama ili zemlji, a obzirom da je u gasovitom stanju, ne prosipa se i ne ostavlja nikakve tragove za sobom, za razliku od konvencionalnih goriva.

Efikasnost
Vožnja automobila koga pokreće gas daje isto, a u nekim slučajevima i bolje iskustvo, u odnosu na dizel ili benzin. Autogas je jedino alternativno gorivo koje daje širok spektar benefita od njegove upotrebe, uključujući smanjen nivo emisija štetnih gasova, bez potrebe da se pravi kompromis u odnosu na autonomiju vožnje – kao što je to slučaj kod električnih vozila* (* – prim.prev.).

Takodje, oktanska vrednost TNG-a je viša nego kod benzina, što znači da čistije gori. Ovo ne doprinosi samo smanjenju emisije štetnih gasova, već smanjuje i troškove operacionalnog održavanja vozila. Neki od benefita održavanja koji se ostvaruju vožnjom na gas uključuju:
– produžen interval zamene ulja u motoru (koje se ne prlja zahvaljujući nižem stepenu čadji koje se stvara sagorevanjem autogasa – prim.prev.)
– produžen životni vek motora
– produžen životni vek svećice (skoro duplo)
– produžen interval zamene filtera ulja (koji se produžava i do čak 3 puta!)

Smanjenje troškova
Cena autogasa varira od države do države, te stoga i ekonomičnost ovog energenta varira u odnosu na to gde živite. Medjutim, u mnogim zemljama sveta TNG je značajno jeftinije gorivo u odnosu na benzin ili dizel.

izvor: sajt Svetske Autogas Asocijacije – http://www.auto-gas.net/why-autogas#.VbdFWbOqqko