LDI – novi BRC-ov sistem za motore sa direktnim ubrizgavanjem

LDI – novi BRC-ov sistem za motore sa direktnim ubrizgavanjem

Svet TNG-a trenutno prolazi kroz radikalne promene. Sve je više proizvođača gasne opreme i komponenti koji su svesni promena koje se dešavaju u automobilskoj industriji i koji prilagođavaju svoje gasne sisteme agregatima nove generacije, a posebno onima sa direktnim ubrizgavanjem.

U ovom slučaju, TNG se ne menja, bar ne sa modernom opremom, njegovo agregatno stanje se menja i prelazi iz tečne u gasnu fazu kao što je to bio slučaj i sa ranijim isparivačima, ali je gas koji se ubrizgava u motor u tečnom stanju, i to sve koristeći komponente samog vozila koje su razvijane za rad na benzinu, kao što su pumpa visokog pritiska i benzinski injektori. Pored PRINS-a, BRC, kao jedan od vodećih svetskih  proizvođača gasne opreme, zvanično je predstavio svoj LDI sistem na trci u Nirburgring-u. Ovaj događaj je organizovan od strane Generalnog uvoznika i distributera BRC-a za Nemačku, kompanije Gas Drive technologies.

„Očekujemo da se naš proizvod nađe na tržištu, ali ne pre septembra“ izjavio je Florian Melber, koji je takođe izjavio i da je „glavna prednost najnovijeg BRC-ovog LPG sistema unapređena kriva obrtnog momenta, kao i u značajnom smanjenju emisije gasova u poređenju sa tradicionalnim, klasičnim gasnim sistemom“.

Tokom kratke prezentacije, on je naglasio da su agregati sa direktnim ubrizgavanjem koji koriste benzin favorizovani od strane proizvođača, što po oceni NEDC-a (Novi Evropski Ciklus Voznje) pokazuje značajne prednosti, ali i dalje ima nezanemarljiv razvojni potencijal. U principu, i dalje treba rešiti pitanje smanjenja emisije štetnih gasova koji su štetni kako za čoveka tako i za okolinu a koji nastaju kao posledica razblaživanja ulja gorivom, i smanjenje emisije CO2, što je prioritetno pitanje proizvođača originalnih delova. Ovo može biti značajan doprinos razvoja LPG sistema. Istovremeno, potencijal LPG sistema kod motora sa direktnim ubrizgavanjem, može biti optimalno iskorišćen, naročito upotrebom LDI tehnologije.

Prednosti LDI sistema

Poredeći novi BRC-ov sistem sa klasičnim sistemom ubrizgavanja goriva (BRC SDI/ Sequent Direct Injection), glavne prednosti su smanjeno toplotno opterećenje benzinskih dizni, smanjeni gubici ispiranja usled  prevelikih perioda preklapanja ventila i, posledično, smanjenje emisija kao i jednake performanse motora kao kod rada na benzin. Figurativno govoreći, veliko iznenađenje je smanjena emisija praškastih materija za čak 80% tokom rada na gas, u poređenju sa radom na benzin. Nedavno je SZO (Svetska Zdravstvena Organizacija) upozorila na rastući nivo emisija praškastih materija koji se javljaju kao posledica rada motora sa direktnim ubrizgavanjem, bilo benzinskih bilo dizel motora, a koje su veoma kancerogene. I počevši od EURO 5 standarda emisije izduvnih gasova, postoje propisana merenja za svaki motor sa direktnim ubrizgavanjem u skladu sa ECE R 115 normativom. Doslednim korišćenjem, TNG bi mogao da bude alternativa kojom će se uštedeti novac, koji se inače koristi za ugradnju kompleksnih sistema za preradu izduvnih gasova koji se ugrađuju u benzinske motore slične onima koji se ugrađuju u dizele.

Ali, gde ima dima,ima i vatre! LDI sistem prve generacije je uspešno prošao prvi „dugoprugaški“ test, međutim, tek ga čeka ozbiljno dokazivanje u Nemačkoj, gde na auto-putevima nema ograničenja brzine. Uprkos tome, Kia Sportage koja je dovezena iz Italije, prešla je 120.000 kilometara bez ikakvih teškoća, kažu predstavnici BRC-a.

Zahtevi prema serviserima

Činjenica je da tehnička osposobljenost servisera koji će u budućnosti ugrađivati LDI sistem, mora biti na mnogo većem nivou od sadašnjeg, kada se ugrađuju klasični sistemi ubrizgavanja. Stoga će ovaj sistem, barem s početka, biti namenjen samo ovlašćenim serviserima i serviserima koji su prošli posebnu obuku. Sa LDI sistemom, vremena u kojima su gasni sistemi ugrađivani na sva vozila, postaju prošlost. Sistemska dokumentacija i posebna uputstva za ugradnju, moraju postati dostupni u budućnosti. Florian Melber: „Stoga, samo u vozila za koja BRC izda saglasnost, može da bude ugrađen ovaj sistem“.

Sa druge strane, investicije uložene u razvoj ovog sistema objašnjavaju njegovu relativno visoku cenu, što je u suprotnosti sa tendencijom brzog širenja ovog sistema. Više je nego jasno da su se proizvođači gasnih turbina kao što je BRC prvobitno fokusirali na modele koji se serijski proizvode. A što se cene tiče, zvaničnih informacija za sada nema, ali se nezvanično saznaje da će cena ugradnje ovog sistema, za 4-cilindrični motor, biti oko 3000 evra.

Međutim, direktor BRC-a Mariano Catsamagna je objasnio koji su im prioriteti: „Za početak hoćemo da iznesemo ova rešenja zajedno sa proizvođačima automobila. U toku su pregovori sa nekoliko vodećih proizvođača“, rekao je g-din Mariano. Ova strategija ima smisla zato što će nam veliki broj automobila, u nekoliko modela, omogućiti da ograničimo i smanjimo ogromne troškove razvoja ovog sistema.

U svakom slučaju, jedno je sigurno: Što se tiče razvoja gasnih sistema za benzinske motore, BRC je stekao značajnu prednost nad svojim konkurentom kompanijom Landi Renzo, koja je svesno ili nesvesno zanemarila ovaj sistem. Da li će ovaj tehnički iskorak i njegova upotreba doneti profit, vreme će pokazati. Strateška odluka Landi-a da se skoncentriše na „dual-fuel“ tehnologiju namenjenu dizel agregatima pre nego na motore sa direktnim ubrizgavanjem je nepovratna. Budućnost je ta koja će nam pokazati koja tehnologija je postigla značajnije uspehe. BRC, Zavoli i Gfi su spremni za nove izazove koje im tržište nameće!