Aditivi za LPG – tehnička pozadina

Preko pola miliona vozača u Nemačkoj rizikuje ozbiljna oštećenja na motoru, jer uprkos tehničkim zahtevima, ne koriste aditive tokom rada motora na gas. Tehnički zahtevi kada je upotreba TNG-a u pitanju vrlo su jednostavni: goriva za Otto motore su donedavno sadržala određen nivo olova koji je štitio motor....