Madridske vlasti se sve više oslanjaju na vozila koja pokreće prirodni gas

Gradske službe španske prestonice Madrida pravi su pioniri kada je reč o formiranju flota gradskih službi sačinjenih od vozila koja pokreće gas. Neverovatan broj od 790 autobusa, 468 kamiona za sakupljanje otpada i 18 dizalica koje pokreće CNG su od Madrida napravili globalnog šampiona u kategoriji upotrebe...

CNG u Bugarskoj

Od decembra 2011. godine, u Bugarskoj se vozi 61.623 vozila koja koriste prirodni gas kao pogonsko gorivo. Flotu gasnih vozila čini 61.500 automobila, 105 autobusa i određeni broj kamiona, što tu flotu čini drugom po brojnosti u Evropi, odmah iza Italije. Autobusi koji koriste prirodni gas (CNG) voze...

ENERGETSKA TRANSFORMACIJA NA HOLANDSKI NAČIN

Kamioni koji kao pogonsko gorivo koriste LNG i LNG stanice postali su svakodnevica u Holandiji LNG je substanca od koje su sačinjeni snovi svih distributera gasa na svetu! Ova tri magična slova čine „hladni gas“ poznatiji kao tečni prirodni gas, koji nastaje procesom hlađenja metana na temperaturu od minus...