CNG Češka

U Češkoj Republici, prema podacima iz januara 2014. godine, više od 6700 vozila koristi CNG kao pogonsko gorivo. Među tim vozilima ima oko 430 autobusa i 60 kamiona. To je 2500 vozila više nego prethodne godine. U 2013. potrošnja CNG-a je iznosila skoro 22 miliona m³, što je porast od skoro 44% u odnosu na...

Prvi automatski menjač za Cummins Westport ISX12 G

Eaton & Cummins Westport, zajedničko preduzeće kompanija Cummins INC. i Wesport Innovations, predstavljaju integrisani paket pogonskog mehanizma za Westoport-ov gasni motor ISX12 G, koji će svojim klijentima isporučivati zajedno sa prvim automatskim menjačem uparenim sa agregatom koga pokreće prirodni...

ENERGETSKA TRANSFORMACIJA NA HOLANDSKI NAČIN

Kamioni koji kao pogonsko gorivo koriste LNG i LNG stanice postali su svakodnevica u Holandiji LNG je substanca od koje su sačinjeni snovi svih distributera gasa na svetu! Ova tri magična slova čine „hladni gas“ poznatiji kao tečni prirodni gas, koji nastaje procesom hlađenja metana na temperaturu od minus...

Kamioni budućnosti

Kamioni budućnosti će biti više energetski efikasni, imaće manju emisiju štetnih gasova, moći će da koče i da se zaustave kao putnički automobili i delimično će sami automatski kontrolisati vožnju kako bi sprečili saobraćajne nesreće i kako bi uopšteno doprineli bezbednosti u saobraćaju. Tako bar kažu...

PROJEKAT „SPREMAN ZA LNG”

DNV (Det Norske Veritas) klasifikaciono udruženje nudi brodovlasnicima podršku, kako bi njihovi novoizgrađeni, ali i postojeći brodovi, bili „ LNG spremni“ sa klasom dizajna koja je odobrena, kada za to dodje vreme, za jednostavnu konverziju na LNG tehnologiju. Ova služba omogućava vlasnicima brodova i...

« stariji zapisi