Cene gasa i ostalog goriva

Cene goriva, tj. cena plina, metana, benzina i dizela stalno se menjaju. Ranije smo radili istraživanje i upoređivali cene goriva sa različitih pumpi širom Srbije, a rezultati su bili jako zanimljivi. U maju ove godine cena plina kretala se od 76,9din pa sve do 86,9din po litru ( OVDE možete pogledati ceo...

Metan pumpe (CNG)

Nažalost, u Srbiji postoji jako mali broj metanskih pumpi. Iako je metan sa ekološke i ekonomske strane najbolje gorivo, u Srbiji, zbog loše ekonomske situacije, broj metanskih pumpi se ne menja, a trenutno je samo u planu izgradnja novih. Taj plan je, prema nezvaničnim informacijama, uradio Kryo Gas, ali...

Novi talas poskupljenja na pumpama

Poštovani čitaoci, kao što i sami znate, u toku je sezona godišnjih odmora i putovanja, što pored gužve na putevima donosi sa sobom još neke neprijatnosti… U pitanju je cena goriva, koja je (izgleda) bez ikakve najave povećana na prometnim saobraćajnicama. Tako imamo situaciju da cena goriva varira i...

CNG u Bugarskoj

Od decembra 2011. godine, u Bugarskoj se vozi 61.623 vozila koja koriste prirodni gas kao pogonsko gorivo. Flotu gasnih vozila čini 61.500 automobila, 105 autobusa i određeni broj kamiona, što tu flotu čini drugom po brojnosti u Evropi, odmah iza Italije. Autobusi koji koriste prirodni gas (CNG) voze...

Cene auto gasa u Srbiji

Poštovani čitaoci, Redakcija našeg internet magazina istraživala je pitanje cene auto gasa (TNG) na pumpama širom Srbije, i primetili smo određene stvari koje su nam nametnule određena pitanja… Prva stvar koju smo primetili je ta da cena gasa varira od grada do grada, bez obzira na to na kojoj pumpi,...

« stariji zapisi