ERC – 20 uspešnih godina

Vozači koji kao pogonsko gorivo koriste TNG, znaju da su ERC aditivi pouzdan partner u zaštiti ventila. Proizvođači automobila poput KIA-e i Hyundai-a koriste ERC aditive da bi obezbedili sveobuhvatnu garanciju na TNG verzije svojih vozila u trajanju od 5 do 7 godina. Na 20-oj godišnjici ove kompanije, 01....

Aditivi za LPG – tehnička pozadina

Preko pola miliona vozača u Nemačkoj rizikuje ozbiljna oštećenja na motoru, jer uprkos tehničkim zahtevima, ne koriste aditive tokom rada motora na gas. Tehnički zahtevi kada je upotreba TNG-a u pitanju vrlo su jednostavni: goriva za Otto motore su donedavno sadržala određen nivo olova koji je štitio motor....